Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Javna Ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije aktivno se uključila u provedbu projekata Promicanja održivog razvoja prirodne baštine koje će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije je partner u dva projekta Zelene staze Drave i Dunava i Parkovni biseri Slavonije.
Zelene staze Drave i Dunava je projekt Grada Belišća i Općine Erdut. Projektno područje Zelenih staza Dunava i Drave dio je kontinentalnog područja Republike Hrvatske. Prirodno naslijeđe i bogatstvo vode Dunav i Drava, šume i šumsko područje, bogat i očuvan sustav biljnih i životinjskih zajednica, zaštićena područja prirode, kulturna, povijesna i arheološke baštine je ono što područje čini specifičnim. 
Kako bi se područje sačuvalo od daljih negativnih antropogenih utjecaja višestruko je zaštićeno u okviru Zaštićenog krajobraza Erdut kao važnog prirodnog predjela velike krajobrazne vrijednosti s jedinstvenim obilježjima lesnih padina prema Dunavu, Regionalnog parka Mura – Drava koji se proteže duž vodotoka kroz pet županija, od Međimurja sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša kao i područja ekološke mreže Natura 2000 u svojstvu međunarodno važnog područja za ptice, divlje svojte i stanišne tipove i time predstavlja resurs koji se može staviti u funkciju turizma i turističkog razvoja. Cilj projekta je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta uz uspostavu boljeg upravljanja posjetiteljima na području Zelenih staza Dunava i Drave te razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju zaštićenog krajobraza Erdut, Regionalnog parka Mura – Drava i ekološke mreže Natura 2000. Ukupna vrijednost projekta je 17,2 milijuna kuna.
Prostor Osječko-baranjske županije odlikuje se raznolikošću i bogatstvom prirodnih vrijednosti, kao i cijela Republika Hrvatska koja je, prema biološkoj raznolikosti, jedna od najbogatijih zemalja Europe. Očuvanost prirodnih bogatstva je velika, iako se ne može još uvijek govoriti o sustavnoj brizi za biološku i krajobraznu raznolikost. Također, javna svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti je na niskoj razini te ju je nužno jačati. Upravljanje posjetiteljima nije primjereno u većini zaštićenih područja u Osječko-baranjskoj županiji, a u parkovima u Našicama i Valpovu je u potpunosti izostalo. Cilj projekta je ojačati društveno – gospodarski razvoj Našica i Valpova kroz održivo korištenje parkova, razvoj specijalizirane ponude portfelja turističkih proizvoda ciljanih prema određenim tržišnim segmentima te veću uključenost lokalne zajednice. Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije projektom će aktivno sudjelovati u odabiru i kontroli aktivnosti izrade implementacije GIS sustava s potrebnom opremom za funkcioniranje u parkovima Našicama i Valpovu kao i izradi dvaju dokumenata, Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i Studije vitaliteta za parkove u Našicama i Valpovu. Vrijednost projekta je 24 milijuna kuna.
izvor:OBŽ

Čestitke slušatelja

Vjenčanja i godišnjice braka, rođendani i imendani prigodne su u kojima svojim najmilijima možete uputiti čestitku u emisiji „Čestitke slušatelja”.
„Čestitke slušatelja” u programu Radija Našice emitiramo četvrtkom i petkom u 17, a nedjeljom u 14 sati. Cijena čestitke je 15 kuna, mladencima darujemo snimku emitiranih čestitki.
Vidi više !

POSLJEDNJE OBJAVE

Jezični savjetnik

prof. Marija Pepelko

Imate li jezičnih pitanja, možete ih postaviti putem našeg obrasca.

03.02.2021.

10.02.2021.

17.02.2021.

24.02.2021.

Logo-RN-white

Postavite upit