Impressum

Radio Našice d.o.o.
D. Pejačević 2
31500 Našice
MB: 3120465
OIB: 34578338718

žiro račun: HR6526000091102001437 otvoren kod ADDIKO BANK

Trgovački sud u Osijeku br. Tt-95/64-2
temeljni kapital društva: 502.418,00

Uprava: Tomislava Justić