Općini Podgorač više od 5 milijuna kuna za obnovu doma

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić jučer je u Vodicama bio nazočan potpisivanju 49 ugovora vrijednih 235 milijuna kuna koje je u ime Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisala ravnateljica Matilda Copić. Odnose  se na financiranje lokalne infrastrukture, a potpisani su s jedinicama lokalne uprave čiji su projekti zadovoljili uvjete na natječaju tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Mjerom 7 financiraju se ulaganja u poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, razvoj ruralnog gospodarstva te poticanje društveno-ekonomske održivosti sufinanciranjem ulaganja izrade kvalitetnih lokalnih strateških dokumenata, rekonstrukcije i izgradnje cestovne i komunalne infrastrukture, izgradnje objekata namijenjenih predškolskom odgoju, kulturnim i društvenim aktivnostima te širenju sportsko-rekreacijskih sadržaja čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje depopulacijskog trenda. Kroz ovu mjeru, zaključno s jučerašnjim danom, ugovoreno je 1.011 projekata sufinanciranih s 2,5 milijarde kuna europskih bespovratnih sredstava.
Općina Podgorač dobila je potporu za projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja DVD Podgorač”. Procijenjeni iznos potpore je 5.296.688 kuna. Načelnik Goran Đanić u Vodicama je,  s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zaključio Ugovor o financiranju ove mjere. Predviđenim projektom planira se urediti Dom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podgorač na način da će se rekonstruirati i dograditi garaža,spremište, uredi, toranj, učionica i sanitarni čvorovi. Vatrogasci će tako imati bolje uvjete rada i na bolji način će se zadovoljiti uvjeti sigurnosti stanovništva. Bitno je naglasiti da će i kulturno umjetnička društva, gospodarski subjekti, stanovnici Općine te ostale udruge moći koristiti uređen objekt za sastanke, zabave i druge aktivnosti u naselju. Načelnik Đanić je istaknuo zadovoljstvo što je Općina Podgorač ostvarila jedan u nizu od pripremljenih velikih projekata koji su spremni za povlačenje sredstava iz Europske unije. – Općina Podgorač vodi računa o ravnomjernom razvoju komunalne i društvene infrastrukture za podizanje kvalitete života mještana u svim naseljima, što dokazuje da će se i ubuduće na fondove EU nominirati razni projekti za koje Općina ima ishođenu potrebnu dokumentaciju – rekao je načelnik.

izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Općina Podgorač

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest