Nastava počinje 2. rujna

Nastava u osnovnim i srednjim školama u RH počet će 2. rujna, a završit će 13. lipnja 2014. godine. Prvo polugodište trajat će od 2. rujna do 20. prosinca ove godine, a drugo polugodište od 13. siječnja do 13. lipnja 2014., a za učenike završnih razreda srednje škola do 16. svibnja 2014. godine. Početak i završetak iduće školske godine propisan je Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2013./2014. koju je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a objavljena je jučer na mrežnim stranicama toga ministarstva. Nastava će se biti organizirana i izvodit će se u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.
Ako pak škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum te propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina može se produljiti nakon 14. lipnja, odnosno 16. svibnja 2014., a uz prethodnu suglasnost Ministarstva, odlukom ureda državne uprave u županiji mjerodavnog za obrazovanje, odnosno ureda grada Zagreba mjerodavnog za obrazovanje. U odluci stoji da zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2013., a završava 10. siječnja 2014. godine, dok njihov proljetni odmor počinje 14. travnja 2014., a završava 21. travnja 2014. godine, a ljetni odmor 16. lipnja iduće godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili koji drugi ispit, kao i za učenike koji imaju završni ispit ili ispit državne mature, te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.
Među ostalim, u odluci stoji da, županije, s ostalim osnivačima školskih ustanova na svojem području, može drukčije planirati početak nastave u prvom polugodištu i trajanje zimskog odmora, o čemu odlučuje MZOS na prijedlog ureda državne uprave u županiji, odnosno ureda grada Zagreba mjerodavnog za obrazovanje.
Asja Godžirov – Kurilj

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest