Mirko Vavra ponovno predsjednik Saveza Slovaka

U subotu je u Josipovcu Punitovačkom održana izborno-izvještajna skupština Saveza Slovaka RH. Delegati 15 matica slovačkih jednoglasno su prihvatili sva izvješća – izvješće o radu i financijsko izvješće Saveza, kao i izvješća Slovačkog centra za kulturu Našice. Za predsjednika je ponovno izabran dosadašnji predsjednik Mirko Vavra iz Josipovca Punitovačkog, a za dopredsjednika Zlatko Pucovsky iz Iloka. U Nadzorni odbor izabrani su: predsjednica Anđelka Štelma iz Lipovljana i članovi Ivan Hanižjar iz Markovca te Anđela Majdiš iz Jurjevca. Sve nazočne pozdravili su: saborski zastupnik Vladimir Bilek, konzulica Republike Slovačke u našoj zemlji Linda Karašova, potpredsjednik Ureda iseljenih Slovaka Bratislava Peter Prochacka, generalni konzul Slovačke u Mađarskoj Igor Furdik, predsjednici Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije – Franjo Kanđera i Milan Pucovsky, prvi predsjednik Saveza Slovaka u našoj zemlji Josip Kvasnovski i donačelnik Općine Punitovci Marijan Batorek.
Nakon skupštine, Slovački centar za kulturu Našice i Katedra menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri, u suradnji sa Savezom Slovaka i Maticom slovačkom Josipovac Punitovački, organizirali su predstavljanje knjige „Kulturni potencijal Slovaka u Hrvatskoj“. Predstavljanje publikacije dio je projekta “Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu”. O knjizi su govorili članovi istraživačkog tima iz Nitre Jaroslav Čukan i Boris Mihalik te ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj-Vukšić.

tekst: N.Pavlus
foto: arhiva

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest