Ministarstvo poljoprivrede izdalo uputu otkupljivačima voća

Zbog mnogobrojnih upita proizvođača voća Ministarstvo poljoprivrede dalo je uputu otkupljivačima o obvezama kojih su se dužni pridržavati prilikom otkupa. Otkupljivač je u skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, obvezan s proizvođačem sklopiti ugovor u pisanom obliku, koji mora sadržavati sve odredbe bitne za njihov poslovni odnos. Kvaliteta kao element ugovora pri otkupu i prodaji jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća primjenjiva je i mogu se koristiti tržišni standardi za voće i povrće koji su propisani Provedbenom uredbom komisije Europske unije za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća.
Na temelju navedenih tržišnih standarda može se formirati otkupna, odnosno prodajna cijena jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća. Da bi otkup bio u skladu sa Zakonom otkupljivač u ugovoru mora navesti kakvu kvalitetu jabuka, mandarina i ostalog voća i povrća zahtjeva, odnosno mora navesti koji su to sve parametri kojima mora udovoljavati voće i povrće, kako prilikom preuzimanja ne bi došlo do nesporazuma je li otkupljivač dužan preuzeti isporučeno voće i povrće. Jabuke, mandarine i ostalo voće i povrće koje udovoljava ugovorenoj kvaliteti otkupljivač je dužan preuzeti i platiti sukladno sklopljenom ugovoru, a sva navedena pravila jednako se odnose na domaće i uvozno voće i povrće.

Tekst: Ministarstvo poljoprivrede
Foto: T.Justić

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest