Jučer održana sjednica Gradskog vijeća

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Od 13 točaka dnevnoga reda, tri su se odnosile na gospodarenje otpadom. Prihvaćen je tako prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u ovoj godini, zatim prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada te prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica. Nadalje, vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi te Odluke o komunalnom redu. Vijeće je donijelo i Program poticanja poduzetništva na području Grada Našica u ovoj godini te Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada za 2018.

tekst i foto: N.Pavlus

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest