Javna priznanja Grada Našica

Gradonačelnik Grada Našica objavio je javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2019. godini. Javna priznanja Grada Našica su: počasni građanin Grada Našica, nagrada Grada Našica za životno djelo, nagrada Grada Našica i zahvalnica Grada Našica. Počasnim građaninom Grada Našica može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema prebivalište na području Grada Našica, a koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Našica. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji je stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobnog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od značaja za Grad.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Grada Našica ili su tu proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju. Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i novčane nagrade.
Nagrada Grada Našica može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i društveni život Grada Našica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća.
Nagrada Grada Našica dodjeljuje se u vidu povelje i prigodnog dara na svečan način. Zahvalnica Grada Našica dodjeljuje se u pisanom obliku građanima Grada Našica, drugim osobama koje rade na području Grada Našica, drugim ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Našicama. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja mora biti obrazložena i mora sadržavati podatke o podnositelju inicijative, životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje, obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz date inicijative i obrazloženja. Inicijative za dodjelu javnih priznanja podnose se gradonačelniku Grada Našica putem pošte na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 7, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Našica, ili neposredno predajom u pisarnicu Grada Našica, I. kat, zaključno do 30. travnja 2019. godine.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Jezični savjetnik

prof. Marija Pepelko

Imate li jezičnih pitanja, možete ih postaviti putem našeg obrasca.

05.02.2020.

12.02.2020.

19.02.2020.

26.02.2020.

Logo-RN-white

Postavite upit