Vijeće Općine Donja Motičina

Na sjednici Vijeća Općine Donja Motičina  prihvaćena je  Odluka o formiranju dijela ceste u Ulici Zrinskih i Frankopana u Seoni. Naime, dio te ulice od kružnoga toka nije bio legaliziran, a sada je upisan kao općinsko vlasništvo. Bio je to preduvjet da se građevinska dozvola za kanalizaciju dobije na vrijeme, kako bi investicija bila završena u planiranom roku. Nositelj projekta je “Našički vodovod”. Vijeće je prihvatilo i Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade koji iznosi 2,40 kuna po četvornom metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni naselja Općine Donja Motičina. Vrijednost – pojasnio je načelnik Željko Kovačević – ostaje ista kao i dosad, ali je je donošenje ove odluke zakonska obveza. Nadalje, Vijeće je donijelo Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Istaknuto je da se nepropisno odbačenim otpadom smatra posebno otpad odbačen u okoliš, krupni otpad odbačen na javnim površinama te opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama ili u okoliš. Odlukom o zimskom čišćenju nerazvrstanih cesta na području Općine Donja Motičina, taj je posao dodijeljen Vučnoj službi “Anđelić”.

tekst i foto: N.Pavlus 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest