Prijedlozi dobitnika Zelene povelje OBŽ najkasnije do 2. ožujka

Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu “ZELENE POVELJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE” koja je javno priznanje za doprinos očuvanju okoliša te osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području Osječko-baranjske županije. “Zelena povelja” dodjeljuje se za izuzetnu djelatnost i rezultate kojima se osigurava cjelovito očuvanje vrijednosti prirodnih izvora, biološke raznolikosti prirodnih zajednica i očuvanje ekološkog sklada i stabilnosti, očuvanje kakvoće žive i nežive prirode i racionalno korištenje prirode i njenih dobara, očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika, unapređenje stanja okoliša kao osnovnog uvjeta zdravog i održivog razvoja, a osobito za: značajnu stručnu i znanstveno-istraživačku djelatnost u svim područjima znanosti i njene primjene usmjerenu istraživanju prostora Županije i stvaranju stručnih i znanstvenih osnova njegovog razvitka kojima se osigurava postizanje ciljeva očuvanja i unapređenja zaštite okoliša, uspješnu primjenu znanosti i suvremenih dostignuća u praksi, izradu naročito uspjelih projekata, postupaka, inovacija i racionalizacija i drugih izuzetnih ostvarenja koja pridonose očuvanju i unapređivanju okoliša, uvođenje suvremenih metoda u tehnološki postupak, unapređivanje stručnih i razvojnih službi, izbor i primjenu proizvodnih postupaka najpovoljnijih za okoliš i drugu djelatnost čiji je cilj i posljedica očuvanje i unapređivanje okoliša, poticanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora i energije i racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, izuzetnu djelatnost u stručnom i pedagoškom radu na odgoju i obrazovanju djece i mladeži u oblikovanju i razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša i promicanju potrebe zaštite okoliša, značajnu djelatnost u razvijanju ekološke svijesti promicanjem potrebe zaštite okoliša među građanima, izuzetna pregnuća i ostvarene rezultate u saniranju oštećenih dijelova okoliša i daljnjem sprječavanju onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,  značajne rezultate u zaštiti i uređenju izuzetno vrijednih dijelova okoliša, ostvarene rezultate u korištenju i upravljanju pojedinim dijelovima okoliša, a posebice zaštićenim objektima prirode, druge izuzetne rezultate u racionalnom korištenju i zaštiti prostora kao osobito vrijednog i ograničenog dobra, a posebice povijesnih i prirodnih dobara i zaštiti i unapređenju stanja okoliša. “Zelena povelja” može se dodijeliti pojedincima, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, stručnim i drugim udrugama i drugim pravnim osobama i njihovim tijelima te drugim organizacijskim oblicima koji žive odnosno djeluju na području Županije. Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicama www.obz.hr) s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 2. ožujka 2020. godine

izvor: OBŽ, foto: prošlogodišnji dobitnici

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Jezični savjetnik

prof. Marija Pepelko

Imate li jezičnih pitanja, možete ih postaviti putem našeg obrasca.

04.03.2020.

11.03.2020.

18.03.2020.

25.03.2020.

Logo-RN-white

Postavite upit