Pokladno jahanje u Vukojevcima

 

Brojne konjogojske udruge pripremaju se za pokladna jahanja koja počinju prve nedjelje u siječnju, odmah nakon Sveta tri kralja te će trajati sve do Čiste srijede i početka korizme.

Pokladno jahanje običaj je koji seže još iz vremena Vojne krajine, kada su graničari na Savi čuvali granice od Turaka. Vojnici su na konjima tada jahali selom i tražili djevojke, jer im je to bio jedini način da dođu do njih. Iako je taj običaj vezan uz naselja uz granicu, pokladno jahanje iz godine u godinu organizira se u sve većem broju sela diljem Slavonije i Baranje, u kojima taj običaj nikada prije nije ni postojao. Cilj je od zaborava sačuvati i mlađim naraštajima prenijeti tu tradiciju.

Iako je naziv pokladno, to je samo zato jer je ovo vrijeme poklada koje se održavaju diljem zemlje, ali jahači koji sudjeluju u jahanju obučeni su u tradicijska ruha kraja iz kojeg dolaze. Ovu subotu, 13.siječnja, Konjogojska udruga DORAT Vukojevci organizira pokladno jahanje kroz Ulicu kralja Tomislava u Vukojevcima. Jahači se okupljaju od 11 sati ispred nogometnog igrališta, obilazak domaćina u ulici predviđa se od 12 do 15.30, a nakon toga je organizirana zajednička večera.

Tekst: Katarina Bosak
Foto: Arhiva RN

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest