Počelo izdavanje ugovora

Agencija za plaćanja priopćila je da je započela s izdavanjem ugovora za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala u okviru mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«. Financira se sredstavima Programa ruralnog razvoja. Za operaciju 5.2.1 zaprimljena su 173 zahtjeva za potporu. Ugovori se izdaju korisnicima čiji su zahtjevi za potporu prošli 1. fazu obrade te su im izdane odluke o rezultatu administrativne kontrole. S obzirom da se zahtjevi obrađuju prema redoslijedu utvrđenom na temelju broja deklariranih bodova i ostalim prihvatljivim korisnicima bit će izdavane odluke o rezultatu administrativne kontrole te ugovori o financiranju nakon dovršetka 1. faze obrade pojedinog zahtjeva. Zahtjevi za potporu podnosili su se od 2. listopada 2017. godine od 02. siječnja 2018. godine, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a cilj je obnova poljoprivrednog potencijala odnosno dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i nepovoljnim klimatskim prilikama.

tekst:N.Pavlus
foto:arhiva

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest