Novo vozilo za DVD Đurđenovac

U subotu je u Đurđenovcu održana redovita izvještajna skupština DVD-a “Đurđenovac 1922”. Tom prigodom općinski načelnik Hrvoje Topalović uručio je predsjedniku DVD-a Jozi Pritišancu ključeve novonabavljenog vatrogasnog vozila “Nissan Pick Up” s visokotlačnim modulom koji će služiti za brze izlaske na intervencije. Vozilo je blagoslovio đurđenovački župnik fra Tonio Vučemilović, a nabava je u cijelosti financirana sredstvima Općine Đurđenovac.
Prilikom podnošenja izvješća o radu,  predsjednik Jozo Pritišanac podsjetio je na probleme s kojima se DVD suočio nakon stečaja DIK-a Đurđenovac kada su prodani vatrogasna oprema i Dom DVD-a. Usprkos problemima, društvo je radilo na tehničkim intervencijama prilikom proljetnih poplava i organiziralo motrilačku službu u vremenu žetvenih radova. Zahvalio je Općini Đurđenovac, Vatrogasnoj zajednici Općine Đurđenovac i susjednim društvima, a osobito DVD-u Šaptinovci i DVD-u Našice, na pomoći i suradnji te Hrvatskim šumama na ustupljenom prostoru za rad društva. Predsjednik Pritišanac najavio je da će DVD Đurđenovac i ubuduće raditi na edukaciji i pomlađivanju članstva, sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima i raditi na protupožarnoj zaštiti ljudi i imovine.

izvor: DVD Đurđenovac

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest