Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

 

Od 1. siječnja 2020. godine na snagu stupa novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Novim zakonom je na novi način i u novim iznosima uređeno obračunavanje turističke članarine. Skupine djelatnosti za koje se plaća članarina više se neće dijeliti na djelatnosti trgovine i ostale djelatnosti, nego su sve djelatnosti za koje se plaća članarina podijeljene u pet skupina. Djelomično su usvojeni opetovani zahtjevi HOK-a, tako da neke djelatnosti koje su sada obveznici plaćanja članarine, od 1. siječnja 2020. godine, više to neće biti, kao npr.:
• Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
• Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
• Informacijske uslužne djelatnosti
• Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
• Fotografske djelatnosti

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima plaćat će turističku članarinu umanjenu za 20%. Novi Zakon je u primjeni od 1. siječnja 2020. godine, što znači da se predujmovi do kraja 2019. godine kao i godišnji obračun za 2019. godinu trebaju obračunavati i plaćati prema starom Zakonu.

Tekst: Kristijan Katarinček/Foto: Pixabay

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest