Novi rezultati i raspored aviotretiranja komaraca

Raspored aviotretiranja komaraca 2. – 5. srpnja 2019. :

2. srpnja u večernjim satima – rubni dijelovi Belišće, Valpovo, Bistrinci, Nard i pripadajući zeleni pojas
3. srpnja u jutarnjim satima – rubni dijelovi Kopačkog rita, zeleni pojas
3. srpnja u večernjim satima – rubni dijelovi Kopačkog rita prema Zlatnoj gredi, zeleni pojas, područje Belog Manastira
4. srpnja u jutarnjim satima – područje Donjeg Miholjca
4. srpnja u večernjim satima – područje Đakova i Našica
5. srpnja u jutarnjim satima – područje Čepina, Antunovca i Ivanovca

Rezultati tretiranja komaraca na području Osječko-baranjske županije: Učinkovitost od 65 do 98 posto! Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije danas je objavio nove podatke o aktualnim radovima i stanju u vezi komaraca. Nakon monitoringa odraslih komaraca metodom čovjek-aspirator, obavljenog 28. i 29. lipnja, na 11 postaja na području Grada Osijeka koje je dan ranije tretirano sa zemlje, a dio područja i iz zrakoplova zabilježen je pad brojnosti komaraca. Isti rezultat je zabilježen je i na 18 postaja 1. srpnja.
Nakon aviotretiranja provedenog 27. lipnja djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije utvrdili su da je na mjernoj postaji Halaševo prije tretmana bilo 40.290 jedinki kroz 12 satno razdoblje, a nakon tretmana taj broj je smanjen na 5.918, što znači da je učinkovitost 85 posto. Na mjernoj postaji Darda broj jedinki komaraca je smanjen s 14.787 na 964 (učinkovitost 93 posto). Prije aviotretmana koji je proveden 28. lipnja na mjernoj postaji Josipovac utvrđeno je 6.055 jedinki komaraca, a nakon tretmana 2.148, pa je učinkovitost bila 65 posto, dok je na mjernoj postaji Višnjevac broj jedinki smanjen s 11.027 na 216 te je učinkovitost čak 98 posto. U Sarvašu je prije tretmana 29. lipnja bilo 6.027 jedinki, a nakon tretmana 561 (91 %), u Bijelom Brdu s 28.223 na 1.258 (96 %), u Aljmašu s 3.665 na 76 (98 %) te u Erdutu s 4.261 na 164 (96 %). Na mjernoj postaji Dalj prije tretmana 30. lipnja bilo je 19.451 jedinka komaraca kroz 12-satno raz

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest