Ministarstvo izmijenilo Pravilnik o inspekcijskom nadzoru

Ministarstvo poljoprivrede izmijenilo je Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Izmjena se odnosi na naknadu za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima te se ponovno vraća na 90 kuna za svaku pojedinu vrstu voća i povrća u okviru jedne kontrole koje provode inspekcije. Pravilnik je objavljen danas u Narodnim novinama. U priopćenju se ističe da je sa susjednim državama dogovoreno da se od danas u potpunosti normaliziraju kontrole na granicama. Nadalje, analizirat će se cijene naknada inspekcijskog nadzora u okruženju kako bismo osigurali zaštitu potrošača i konkurentan položaj poljoprivrednika na način koji neće ometati trgovinsku razmjenu. Ministarstvo poljoprivrede će, kao i do sada, intenzivno raditi na mjerama osiguranja kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane koja se prodaje u trgovinama u Hrvatskoj.

tekst i foto: Ninoslava Pavlus

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest