Besplatna prehrana i udžbenici za osnovnoškolce

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Našica na kojoj je prihvaćen gradski proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Proračun za sljedeću godinu iznosi 83.564.000 kuna, a obrazložio ga je gradonačelnik Josip Miletić. Kao nove stavke koje će – kako je rekao – obradovati mnoge sugrađane izdvojio je besplatnu prehranu za sve osnovnoškolce u sljedećoj godini koju će Grad financirati zajedno sa Županijom u iznosu 225.000 kuna te nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini za što će se izdvojiti 860.000 kuna. Što se tiče natalitetnog programa, gradonačelnik je izdvojio i kako Grad boravak djece u dječjem vrtiću sufinancira s 3.219.380 kuna, a u jaslicama sa 410.000. Za pomoć novorođenčadi izdvojeno je 330.000, a za stipendije 300.000 kuna. Što se tiče gospodarstva, za industrijsku zonu planirano je milijun i pol kuna, za tehnološki park 851.900, za mjere u poljoprivredi 580.500, a za mjere u poduzetništvu 309.250 kuna. Gradonačelnik je kao kapitalne projekte izdvojio 5 milijuna kuna za revitalizaciju Velikog parka, 3 milijuna kuna za revitalizaciju i obnovu kulturne baštine, energetsku obnovu Gradske uprave i Dječjeg vrtića, a od mjera ruralnog razvoja – dom u Velimirovcu, vrtić u Jelisavcu i Ulica Matije Gupca u Martinu, zatim izgradnju javnih prometnih površina, gospodarenje otpadom i energetski učinkovitu LED rasvjetu. Za sport je u proračunu izdvojeno 1.795.000 kuna, što će u konačnici sa sredstvima mjesnih odbora biti oko 2 milijuna kuna. Za kulturu je u proračunu osigurano 775.100 kuna, tehničku kulturu 75.350, za vatrogastvo 3.487.100 kuna, a za zdravstvo 200.000 kuna. Na sjednici su prihvaćene i preostale 32 točke dnevnog reda. Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Stjepan Pintarić i gradonačelnik Josip Miletić čestitali su svima predstojeće blagdane.

tekst i foto: Ninoslava Pavlus

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest