Home / Tag Archives: Gradsko vijeće

Tag Archives: Gradsko vijeće

Šest milijuna za energetsku obnovu šest zgrada

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Aktualni sat obilježila su pitanja o investicijama u gradu, stanju s energetskom obnovom te prijavama za europske projekte koje je za naš Dnevnik prokomentirao gradonačelnik Josip Miletić: Što se tiče energetske obnove ...

Read More »

Gradsko vijeće prihvatilo rebalans proračuna

Jučer je održana 2. sjednica Gradskoga vijeća Grada Našica na kojoj je prihvaćen rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna. Rebalans je – istaknuo je gradonačelnik Josip Miletić (HDZ) - bio potreban kako bi se u proračun uklopile investicije za koje je Grad ...

Read More »

Našički proračun 57 milijuna kuna

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Našica na kojoj je jednoglasno prihvaćen gradski proračun za 2017. godinu. Proračun iznosi 57 milijuna kuna, uključujući planirana sredstva iz EU fondova. Najveći projekt je obnova kulturne baštine - najavio je gradonačelnik Krešimir ...

Read More »

Održana sjednica Gradskog vijeća

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o suglasnosti Grada za provedbu ulaganja u sanaciju i modernizaciju nerazvrstane ceste u naselju Martin te prijedlog Odluke o suglasnosti Grada za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i ...

Read More »

Jednoglasno za kapitalne investicije

Jučer je održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke o davanju suglasnosti "Našičkom vodovodu" d.o.o. za provedbu ulaganja u gradnju vodoopskrbne mreže na području Grada Našica te prijedlog Odluke o davanju suglasnosti "Našičkom vodovodu" ...

Read More »

Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

U Našicama je jučer održana sjednica Gradskog vijeća. U aktualnom satu vijećnik Franjo Kanđera (HDZ) podsjetio je na ponovni problem poplava kojima je kao član Mjesnog odbora Jelisavac svjedočio već nekoliko puta te zahvalio svima koji su pomogli i pitao ...

Read More »