Home / Impressum

Impressum

Radio Našice d.o.o.
D. Pejačević 2
31500 Našice
MB: 3120465
OIB: 34578338718

žiro račun: 2500009-1102001437 otvoren kod Hypo Bank Alpe Adria

Trgovački sud u Osijeku br. Tt-95/64-2
temeljni kapital društva: 502.418,00

Uprava: Tomislava Justić

Leave a Reply